Subsidie voor energie cooperatie

De Regio Rivierenland heeft subsidie toegekend voor de oprichting van lokale energie coöperaties in zes gemeenten waaronder Culemborg. Inwoners die de ontwikkeling van duurzame energie willen steunen, kunnen lid worden van de plaatselijke coöperatie. Wie belangstelling heeft, kan meewerken aan de realisatie van projecten, zoals collectieve zonnedaken. Inwoners worden opgeroepen mee te denken over de naam voor het energiebedrijf.

Het project bestrijkt de gemeenten Culemborg, Buren, Tiel, Lingewaal, Neerijnen en Neder-Betuwe. In deze zes gemeenten zullen inwoners dit najaar coöperaties oprichten. Ook wordt een gezamenlijke website ontwikkeld met voor elke gemeente een eigen subsite. Het project wordt gecoördineerd door het Culemborgse wijkwarmtebedrijf Thermo Bello.

In Culemborg zijn al diverse initiatieven op dit gebied. Naast Opgewekt in Culemborg ook het warmtebedrijf Thermo Bello in de wijk EVA Lanxmeer. Vorig jaar (2014) is door Opgewekt in Culemborg de cooperatie Zon op KWC tot stand gekomen: twintig inwoners hebben samen honderd zonnepanelen gekocht en geplaatst op het dak van het Koningin Wilhelmina College. De drie organisaties werken nu samen aan de oprichting van de Culemborgse energiecoöperatie.

Bredere ontwikkeling

De oprichting van lokale energiecoöperaties past in een bredere ontwikkeling rond energiebesparing en duurzame energie in de regio. Er ontstaan allerlei initiatieven die onderling samenwerken. Zo is eind augustus ter versterking van de lokale organisaties een regionaal samenwerkingsverband opgericht, het Energie Diensten Bedrijf Rivierenland. Dit EDBR zorgt voor deskundigheid, administratieve en andere ondersteuning.

Door de keuze voor een coöperatie als bedrijfsvorm krijgen de inwoners zeggenschap over de gemeenschappelijke energievoorziening. Belangstellenden kunnen lid worden en mee beslissen over de ontwikkeling van duurzame projecten. Ook blijven op deze manier de werkgelegenheid en de winsten in de regio.

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>