Home

SAMEN LOKAAL ENERGIE OPWEKKEN

Opgewekt in Culemborg wil samen met inwoners en lokale organisaties duurzame energieprojecten in Culemborg opstarten: collectieve zonnestroomprojecten, maar mogelijk ook andere vormen van duurzame energie.

Het eerste project dat gerealiseerd is, is Zon op KWC :plat dak

  • Zon op KWC is een lokale energiecoöperatie van 20 Culemborgers die in juni 2014 honderd zonnepanelen hebben geplaatst op het dak van het Koningin Wilhelmina College.
  • De coöperatie werkt ook aan energiebesparing op school. Samen maken we de school duurzamer en Culemborg minder afhankelijk van grijze stroom.

Momenteel wordt onderzocht of er een nieuw project kan worden gerealiseerd. Daarvoor zijn we op zoek naar een organisatie die ons een dak beschikbaar wil stellen.

Daarnaast verkennen we andere energiebronnen, zoals wind, biomassa en waterkracht.

Om dit alles in een goed structuur onder te brengen, richten we dit najaar een Culemborgse energie coöperatie op.

Wil je meewerken op één of meer van deze onderdelen, neem dan contact met ons op.

 

Hoe werkt een collectief zon-pv project?

Ik wil meedoen